План за интегрирано развитие на Община Раднево за периода 2021-2027


Наименование Брой тегления
РЕШЕНИЕ ОбС 546 от 21.12.2021.pdf 0 Изтегли документ с име "РЕШЕНИЕ ОбС 546 от 21.12.2021.pdf"
ПИРО РАДНЕВО 2021-2027 г.pdf 2 Изтегли документ с име "ПИРО РАДНЕВО 2021-2027 г.pdf"
Писмо РИОСВ актуализация ПИРО.pdf 10 Изтегли документ с име "Писмо РИОСВ актуализация ПИРО.pdf"
АКТУАЛИЗАЦИЯ ПИРО - ПРОЕКТ.pdf 18 Изтегли документ с име "АКТУАЛИЗАЦИЯ ПИРО - ПРОЕКТ.pdf"
Община Раднево - ПИРО.pdf 38 Изтегли документ с име "Община Раднево - ПИРО.pdf"
РИОСВ СТАНОВИЩЕ.pdf 23 Изтегли документ с име "РИОСВ СТАНОВИЩЕ.pdf"
Решение ОбС.pdf 17 Изтегли документ с име "Решение ОбС.pdf"
ПИРО Раднево 2021-2027г. - защитен.pdf 96 Изтегли документ с име "ПИРО Раднево 2021-2027г. - защитен.pdf"
СТАРТИРА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА (1).doc 95 Изтегли документ с име "СТАРТИРА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА (1).doc"
Зап. 2388 от 30.09.20 г. - раб. група,План за интегрирано развитие на общ.Р-во 21-27 г.pdf 79 Изтегли документ с име "Зап. 2388 от 30.09.20 г. - раб. група,План за интегрирано развитие на общ.Р-во 21-27 г.pdf"
ПРАВИЛА ЗА РАБОТА РАБОТНА ГРУПА.doc 119 Изтегли документ с име "ПРАВИЛА ЗА РАБОТА РАБОТНА ГРУПА.doc"
АНКЕТНА КАРТА.docx 94 Изтегли документ с име "АНКЕТНА КАРТА.docx"

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png