Подробни устройствени планове

Дата на публикуване: 15.10.2020 15:58
1.ПУП-ПР с.Знаменосец кв.16
-Заповед
-Обяснителна записка
-ПУП-ПР

2.ПУП- ПР с.Знаменосец кв.10
-Заповед
-ПУП-ПР

3.ПУП-ПР с.Боздуганово кв.27
-Заповед
-ПУП-ПР

4.ПУП-ПЗ землище с. Сърнево
-Заповед
-ПУП-ПЗ

5.ПУП-ПР с.Ковачево кв.32
-Заповед
-Обяснителна записка
-ПУП-ПР

6.ПУП-ПР с.Тополяне кв.14
-Заповеди
-Обяснителна записка
-ПУП-ПР

7.ПУП-ПП землище с.Коларово
-Обяснителна записка
-ПУП-ПР
-Решение №93 но Общински съвет - Раднево

8.ПУП ПП землище Раднево
-Обяснителна записка
-ПУП-ПП
-Решение №94 на Общински съвет - Раднево

9.ПУП-ПР с.Знаменосец кв.53
-Заповед
-Обяснителна записка
-ПУП-ПР

10.ПУП-ПР с.Любеново кв.41
-Заповед
-Обяснителна записка
-ПУП-ПР

11.ПУП-ПР кв.Гипсово кв.28
-Заповед
-ПУП-ПР

12.ПУП-ПЗ землище с.Ковачево
-Заповед
-ПУП-ПЗ

13.ПУП-ПР гр.Раднево кв.40
-Заповед
-ПУП-ПР

14.ПУП-ПЗ гр.Раднево кв.5
-Заповед
-ПУП-ПЗ
-ПУП-ПР

15.Проект ПУП-ПЗ гр.Раднево кв.76
-ПУП-ПЗ
-Скица

16.ПУП-ПР с.Коларово кв.44
-Заповед
-ПУП-ПР

17. ПУП-ПР с.Трънково кв.89 
- Заповед
- ПУП-ПР
- Обяснителна записка

 18. ПУП-ПР с.Землен кв.41А 
- Заповед 
- ПУП-ПР

19. ПУП-ПР с. Коларово кв.59
- Заповед
- ПУП-ПР  

20. ПУП-ПР с.Полски Градец кв.57
- Заповед
- ПУП-ПР
 Обяснителна записка  

21. ПУП-ПР с.Трънково кв.28
- Заповед 
- ПУП-ПР
- Обяснителна записка 

22.ПУП-ПР с.Ковач кв.12
- Заповед
- ПУП-ПР
- Обяснителна записка 

23. ПУП-ПП землище Коларово
- ПУП-ПР
- Решение Общински съвет 

24. ПУП-ПР с.Тополяне кв.20
- Заповед 
- ПУП-ПР 

25. ПУП-ПР с.Землен кв.52
- Заповед 
- ПУП-ПР 

26. ПУП-ПР с.Сърнево кв.55
- Заповед
- ПУП-ПР
- Обяснителна записка 

27. ПУП-ПР с.Землен кв.42
- Заповед
- ПУП-ПР 

28. ПУП ПЗ гр.Раднево кв.59
- Заповед
- ПУП-ПЗ
- Обяснителна записка 

29.ПУП-ПР с. Коларово кв.14
- Заповед
- ПУП-ПР

Наименование Брой тегления
ЗАПОВЕД 2189.pdf 367 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД 2189.pdf"
ПУП ПР с. Коларово 2.pdf 347 Изтегли документ с име "ПУП ПР с. Коларово 2.pdf"
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА гр. Раднево.pdf 291 Изтегли документ с име "ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА гр. Раднево.pdf"
ЗАПОВЕД 1684.pdf 431 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД 1684.pdf"
ПУП-ПЗ.pdf 351 Изтегли документ с име "ПУП-ПЗ.pdf"
ЗАПОВЕД 1864.pdf 296 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД 1864.pdf"
ПУП-ПР с. Землен 3.pdf 322 Изтегли документ с име "ПУП-ПР с. Землен 3.pdf"
ЗАПОВЕД 1931.pdf 322 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД 1931.pdf"
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА с. Сърнево.pdf 371 Изтегли документ с име "ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА с. Сърнево.pdf"
ПУП-ПР с. Сърнево.pdf 299 Изтегли документ с име "ПУП-ПР с. Сърнево.pdf"
ЗАПОВЕД 1863.pdf 265 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД 1863.pdf"
ПУП-ПР с. Землен 2.pdf 407 Изтегли документ с име "ПУП-ПР с. Землен 2.pdf"
ЗАПОВЕД 1713.pdf 311 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД 1713.pdf"
ПУП-ПР с. Тополяне.pdf 321 Изтегли документ с име "ПУП-ПР с. Тополяне.pdf"
ПУП-ПП землище с. Коларово.pdf 736 Изтегли документ с име "ПУП-ПП землище с. Коларово.pdf"
РЕШЕНИЕ Об.СЪВЕТ.pdf 296 Изтегли документ с име "РЕШЕНИЕ Об.СЪВЕТ.pdf"
ПУП-ПР с.Ковач.pdf 399 Изтегли документ с име "ПУП-ПР с.Ковач.pdf"
ЗАПОВЕД 1848.pdf 364 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД 1848.pdf"
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА с.Ковач.pdf 345 Изтегли документ с име "ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА с.Ковач.pdf"
ЗАПОВЕД 1766.pdf 256 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД 1766.pdf"
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА с. Трънково.pdf 320 Изтегли документ с име "ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА с. Трънково.pdf"
ПУП-ПР с. Трънково.pdf 300 Изтегли документ с име "ПУП-ПР с. Трънково.pdf"
ЗАПОВЕД 1765.pdf 324 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД 1765.pdf"
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА.pdf 346 Изтегли документ с име "ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА.pdf"
ПУП-ПР с. Полски Градец.pdf 382 Изтегли документ с име "ПУП-ПР с. Полски Градец.pdf"
ПУП-ПР с. Коларово.pdf 254 Изтегли документ с име "ПУП-ПР с. Коларово.pdf"
ЗАПОВЕД 1622.pdf 381 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД 1622.pdf"
ЗАПОВЕД 1480.pdf 365 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД 1480.pdf"
ПУП-ПР с.Землен.pdf 241 Изтегли документ с име "ПУП-ПР с.Землен.pdf"
ЗАПОВЕД 1454.pdf 258 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД 1454.pdf"
ПУП-ПР с. Трънково.pdf 342 Изтегли документ с име "ПУП-ПР с. Трънково.pdf"
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА.pdf 356 Изтегли документ с име "ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА.pdf"
ПУП-ПР.pdf 276 Изтегли документ с име "ПУП-ПР.pdf"
ЗАПОВЕД 1467.pdf 339 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД 1467.pdf"

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png