Програми на община Раднево

Дата на публикуване: 11.01.2022 09:05


Програма за управление на отпадъците на община Раднево 2021 - 2028 г.

Програма за управление на отпадъците на община Раднево 2021 - 2028 г.- окончателен доклад от изготвен четерисезонен морфологичен анализ на битовите отпадъци, генерирани на територията на община Раднево (Приложение 2).

Годишен отчет за изпълнението на програмите по енергиййна ефективност на Община Раднево за 2021 г.


План за действие към Програмата за управление на отпадъците на територията на община Раднево за 2021 г.


Програма за опазване на околната среда на община Раднево 2021 - 2028 г.


Отчет за изпълнението на програмите по енергийна ефективност за 2020 г. на Община Раднево.


Общинска програма по ЕЕ на общ.Раднево 2021-2025г

Краткосрочна програма ВЕИ 2020-2023 г.

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДНЕВО 2020г.-2025г.

Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Раднево през 2022 г.

Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Раднево през 2021 г.

Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Раднево пред 2020 г.

Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Раднево през 2019 г.
Отчет за изпълнението на програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018 г.

Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Раднево през 2018г.


Програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на устоновените норми за нивата на фини прахови частици ФПЧ10 за периода 2017-2021г.
Част 2
Част 3
Част 4
Приложение №1 към програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Раднево,2017-2021г.

Отчет за изпълнението на Програмата за енергийна ефективност - 2018г.

Програма за енергийна ефективност 2017-2020 г.

Отчет за изпълнението на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива - 2020г.

Отчет за изпълнението на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива - 2017г.

Отчет за изпълнението на Програмата за енергийна ефективност - 2017г.

Годишен отчет за изпълнението на програмите по енергийна ефективност -2016г.

Програма за управление на отпадъците 2016 -2020 г. 
 
Програма за опазване на околната среда на община Раднево 2014 2020 г.


Програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива 2012 - 2022 г.
    
Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Раднево за периода 2016 - 2019 г.А Р Х И В

Програма за разпореждане и управление с имоти - общинска собственост през 2014 г.

Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Раднево 2013 г . - 2016 г.

Общинска програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, сексуално предавани инфекции и туберкулоза 2013 г. - 2015 г.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА Д-Р ЮЛИАН ИЛЧЕВ, КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО 2011 - 2015 г.

Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2013 г.

Програма за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за наличие на вредни вещества в атмосферния въздух на Община Раднево за периода 2011 - 2013 г.


Програма за местни инициативи - 21 век в Раднево:
  
"21 век в Раднево" - 2009 г.
"21 век в Раднево" - 2007 г.
"21 век в Раднево" - 2006 г.
"21 век в Раднево" - 2005 г.

  
Общинска програма "Социално подпомагане срещу обществено полезен труд"
  
Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Раднево през 2011 г.
  
Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Раднево през 2009 г.

Програма за управление на отпадъците на община Раднево 2021 - 2028 г.

Наименование Брой тегления
Програма за управление и разпореждане 2022.docx 26 Изтегли документ с име "Програма за управление и разпореждане 2022.docx"
доклад за морфологичен анализ.pdf 62 Изтегли документ с име "доклад за морфологичен анализ.pdf"
програма за управлениена отпаците 2021 - 2028 г..pdf 85 Изтегли документ с име "програма за управлениена отпаците 2021 - 2028 г..pdf"
Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност.pdf 115 Изтегли документ с име "Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност.pdf"
Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност.pdf 88 Изтегли документ с име "Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност.pdf"
Програма 2021.pdf 1429 Изтегли документ с име "Програма 2021.pdf"
План за действие към програмата за управление на отпадъците за 2021 г. 629 Изтегли документ с име "План за действие към програмата за управление на отпадъците за 2021 г."
Програма за опазване на околната среда 2021 - 2028 г. 1607 Изтегли документ с име "Програма за опазване на околната среда 2021 - 2028 г."
Програма ООС-Раднево 2021 -2028.pdf 1782 Изтегли документ с име "Програма ООС-Раднево 2021 -2028.pdf"
Програма за опазване на околната среда 2021 - 2028 г. 1660 Изтегли документ с име "Програма за опазване на околната среда 2021 - 2028 г."
Програма за опазване на околната среда 2021 - 2028 г. 873 Изтегли документ с име "Програма за опазване на околната среда 2021 - 2028 г."
Godishen otchet ZEE_000047.pdf 1194 Изтегли документ с име "Godishen otchet ZEE_000047.pdf"
Програма 2020.pdf 816 Изтегли документ с име "Програма 2020.pdf"
Общинска програма по ЕЕ на общ.Раднево 2021-2025г.pdf 3025 Изтегли документ с име "Общинска програма по ЕЕ на общ.Раднево 2021-2025г.pdf"
Краткосрочна програма ВЕИ 2020-2023.pdf 1679 Изтегли документ с име "Краткосрочна програма ВЕИ 2020-2023.pdf"

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png