Приключили проекти

Дата на публикуване: 26.02.2015 22:00

Проект: "ЗА ДЕЦАТА С ЛЮБОВ", с. Диня


Проект: "ТОЗИ СВЯТ Е И МОЙ", ДГ №6 "СЛЪНЦЕ", гр. Раднево


Проект: "ЗОРКИ И МЪДРИ КЪМ ПРИРОДАТА", ДГ №3 "ЗНАМЕ НА МИРА", гр. Раднево


Проект: "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ В ОБЩИНА РАДНЕВО"
 
 
Проект: "НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА"


Проект: "ПОЧИСТВАНЕ И ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ПАРК В С. ТРЪНКОВО"Проект: "ОБЛАГОРОДЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА СТАДИОНА В С.СЪРНЕВО"


Проект: "ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ В С. ЛЮБЕНОВО"


Проект: "ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ГПСОВ, ГР. РАДНЕВО" - II ФАЗА


Проект: "ПОЧИСТВАНЕ И ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ПАРК В С. РИСИМАНОВО"


Проект: "ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА И ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ В ГРАД РАДНЕВО"


Проект: "НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА"


Проект: "ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ГПСОВ И ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗШИРЕНИЕ НА ВИК МРЕЖАТА НА ГР. РАДНЕВО" – І ФАЗА 


Проект: "ПОЧИСТВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ОТДИХ И РЕНОВИРАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В ПАРКА НА С. ТОПОЛЯНЕ"


Проект: "СЕНЗОРНА ГРАДИНА КЪМ ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ – ГРАД РАДНЕВО"


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. Приключили проекти - Текуща страница
  2. Текущи проекти
  3. Проекти на етап оценка
  4. Партньорски проекти

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png