Гражданска регистрация

Дата на публикуване: 15.05.2012 06:50
СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК   

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК
- Заявление за сключване на граждански брак
- Декларация по чл.9, ал.1 от Семейния кодекс - за мъже
- Декларация по чл.9, ал.1 от Семейния кодекс - за жени

Заповед №317/11.02.2022 г. относно извършване на проверка за спазване на изискванията на чл.92 и чл.99,ал.1 от Закона за гражданска регистрация

Искане за издаване на удостоверение въз основа на Регистъра на населението - Приложение-1


Искане за издаване на удостоверение за наследници - Приложение-2

Заявление за постоянен адрес - Приложение-14

Адресна карта за настоящ адрес - Приложение-15

Технологичен път за извършване на услуги по ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

Заявление за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Наименование Брой тегления
Зап. 317 от 11.02.22 г. - комисия, проверка, спазване изискв. на ЗГР.pdf 80 Изтегли документ с име "Зап. 317 от 11.02.22 г. - комисия, проверка, спазване изискв. на ЗГР.pdf"
Tehnologichna karta.doc 183 Изтегли документ с име "Tehnologichna karta.doc"

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png