Стопанска политика

Дата на публикуване: 15.05.2012 10:34

- Образец на Регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки, по чл.116, ал.2 от ЗТ;

- Справка-декларация за броя на реализираните нощувки, по чл.116, ал.4 от ЗТ

Указания за подаване на Рекламационна жалба

Рекламационна жалба за предявяване право на рекламация по Закона за защита на потребителите

Формуляр за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения и по ЗОП към Община Раднево -тел.0417/81216 email:stopanski@obshtina.radnevo.net

Технологичен път за извършване на услуги по СТОПАНСКА ПОЛИТИКА

Формуляр на Заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечение
 
- Формуляр на Заявление - Декларация за категоризиране на място за настаняване

- Формуляр на Заявление за прекратяване на удостоверение за категоризиране
       
-Формуляр на Заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър

-Формуляр на Заявление -Декларация за регистриране за упражняване на дейност хотелиерство в стая за гости или апартамент за гости клас В

Формуляр на Заявление за ползване на тротоарна площ
 
Формуляр на Заявление за гаражна клетка
 

Наименование Брой тегления
бланка липса на задължения.doc 116 Изтегли документ с име "бланка липса на задължения.doc"
Заявление - удължено раб. време.docx 128 Изтегли документ с име "Заявление - удължено раб. време.docx"
Технологичен път за извършване на услуги към Стопански дейности.doc 140 Изтегли документ с име "Технологичен път за извършване на услуги към Стопански дейности.doc"

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png