Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОПК

Дата на публикуване: 17.06.2013 10:35
Уважаеми граждани,

  ако намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите Община Раднево, дирекция "ФСДУС"- звено "Местни данъци и такси". Общинска администрация е подготвила това съобщение, за да Ви уведоми, че е започнала процедура по връчване чрез прилагане към досието Ви.
  Съобщенията се поставят на видно място и се публикуват в Интернет.
  Ако в 14-дневен срок от поставянето на настоящото съобщение не се явите в Община Раднево - звено "Местни данъци и такси" то ще се смята за редовно връчено и ще бъде приложено към досието Ви.

- Съобщение по чл. 32 от ДОПК;

- Съобщение по чл. 32 от ДОПК;

- Съобщение по чл. 32 от ДОПК;

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png