Достъп до информация по ЗДОИ

Дата на публикуване: 14.05.2012 21:00
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване на интернет страницата на Община Раднево

Заповед №1674/21.07.2021г. за утвърждаването на постоянно действаща комисия за разглеждане на постъпилите заявления по Закона за достъп до обществена информация

Заповед №951/23.05.2017г. за утвърждаване на вътрешните правила за условия и ред за повторно използване на информация в Община Раднево


Вътрешни правила за условия и ред за повторно използване на информация в Община Раднево


Процедура за приемане и обработване на сигналите и жалбите на физическите и юридическите лица

Годишен отчет за ДОИ за 2021 г.

Годишен отчет за ДОИ за 2020 г.

Годишен отчет за ДОИ за 2019 г.

Годишен отчет за ДОИ за 2018 г.

Годишен отчет за ДОИ за 2017 г.

Годишен отчет за ДОИ за 2016 г.
Годишен отчет за ДОИ за 2014 г.

Годишен отчет за ДОИ за 2013 г.

Годишен отчет за ДОИ за 2012 г.

Годишен отчет за ДОИ за 2011 г.

Правила за предоставяне на информация по Закона за достъп до обществена информация
 
Заявление за достъп до информация

Заповед № ЗМФ - 1472 от 29.11.2011г., обн. Държавен вестник ,бр.98 от 13 декември 2011г.

Заявления по ЗДОИ могат да се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите от понеделник до петък от 8:30 до 17:00ч. и на e-mail:

obshtina@radnevo.net

decheva@radnevo.net

katia@obshtina.radnevo.net


Наименование Брой тегления
Зап. 1674 от 21.07.21 г. - комисия, заявления по Закона за достъп до обществена информация.pdf 135 Изтегли документ с име "Зап. 1674 от 21.07.21 г. - комисия, заявления по Закона за достъп до обществена информация.pdf"
Годишен отчет за ДОИ за 2021 г.docx 133 Изтегли документ с име "Годишен отчет за ДОИ за 2021 г.docx"
списък.docx 195 Изтегли документ с име "списък.docx"
Отчети ДОИ-2020 г.docx 281 Изтегли документ с име "Отчети ДОИ-2020 г.docx"

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png