Център за услуги и информация

Дата на публикуване: 15.05.2012 13:40
                                                                               

                                                                                2021 г.


Протокол за резултатите от анализа на жалби и сигнали от граждани и фирми заведени в общинска администрация Раднево за периода 01.07.2021 г. до 31.12.2021 г.
Протокол за резултатите от анкетни карти за работата на ЦУИГ за периода 01.07.2021 г.- 31.12.2021 г.
Протокол за резултатите от анализа на жалби и сигнали от граждани и фирми заведени в общинска администрация Раднево за периода 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г.
Протокол за резултатите от анкетни карти за работата на ЦУИГ за периода 01.01.2021 г. - 30.06.2021 г.

                                                                                2020 г.


Протокол за резултатите от анализа на жалби и сигнали от граждани и фирми заведени в общинска администрация Раднево за периода 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г.
Протокол за резултатите от анкетни карти за работата на ЦУИГ за периода 01.07.2020 г. - 31.12.2020 г.
Протокол за резултатите от анализа на жалби и сигнали от граждани и фирми заведени в общинска администрация Раднево за периода 01.01.2020 г. до 30.06.2020г.
Протокол за резултатите от анкетни за работата на ЦУИГ за периода 01.01.2020 г.- 30.06.2020 г.
                                                                               

                                                                                2019 г.

Протокол за резултатите от анализа на жалби и сигнали от граждани и фирми заведени в общинска администрация гр.Раднево за периода 01.07.2019г. до 31.12.2019г.
Протокол за резултатите от анкетни карти за работата на ЦУИГ за периода -01.07.2019г.- 31.12.2019г.
Протокол за резултатите от анкетни карти за работата на ЦУИГ за периода 01.01.2019г. - 30.06.2019г.
Протокол за резултатите от анализа на жалби и сигнали от граждани и фирми заведени в общинска администрация Раднево за периода 01.01.2019г. до 30.06.2019г.                                                                             
                                                                                2018 г.

Протокол за изпълнението на задълженията, произтичащи от Наредбата за административно обслужване - 06.07.2018г.
Протокол за резултатите от анкетни карти за работата на ЦУИГ за периода 01.07.2018г.- 31.12.2018г.
Протокол за резултатите от анализа на жалби и сигнали от граждани и фирми заведени в общинска администрация Раднево за периода 01.07.2018г. до 31.12.2018г.
Протокол за резултатите от анкетни карти за работата на ЦУИГ за периода 01.01.2018г. - 30.06.2018г.
Протокол за резултатите от анкетни карти за работата на ЦУИГ за периода 01.07.2017г. - 31.12.2017г.
Протокол за резултатите от анализа на жалби и сигнали от граждани и фирми заведени в общинска администрация Раднево за периода от 01.01.2018г. до 30.06.2018г.
Протокол за резултатите от анализа на жалби и сигнали от граждани и фирми заведени в общинска администрация Раднево за периода 01.07.2017г. до 31.12.2017г.

                                                                                                                                          2017 г.

Протокол за изпълнението на задълженията произтичащи от Наредбата за административното обслужване - 07.07.2017г.
Протокол за резултатите от анкетни карти за работата на ЦУИГ за периода 01.01.2017г. - 30.06.2017г.
Протокол за резултатите от анализа на жалби и сигнали от граждани и фирми заведени в общинска администрация Раднево за периода 01.01.2017г. до 30.06.2017г.

2016 г.

Протокол за резултатите от анкетни карти за работата на ЦУИГ за периода 01.07.2016 г. - 31.12.2016 г.
Протокол за резултатите от анализа на жалби и сигнали от граждани и фирми заведени в общинска администрация Раднево за периода 01.07.2016г. до 31.12.2016г.

АРХИВ

2013 г.
Протокол за анализ на резултатите от анкетни карти за периода 01.07.2013 г. - 31.12.2013 г.
Анализ на анкетни карти за проучване удовлетвореността на потребителите на услуги

2012 г.

Протокол за резултатите от анкетни карти за периода 01.07.2012 г. - 31.12.2012 г.
2011 г.

2010 г.


2009 г.
 
Протокол за резултатите от анкетни карти за работата на Център за услуги и информация на гражданите за периода 01.07.2009 - 31.12.2009 г.  
Протокол за резултатите от анкетни карти за работата на Център за услуги и информация на гражданите за периода 01.01.2009 - 30.06.2009 г.  
Протокол за резултатите от анкетни карти за работата на Център за услуги и информация на гражданите за 2006 г.

За връзка с нас:  
гр.Раднево
ул. "Митьо Станев"№1
Център за услуги и информация на гражданите

Телефон за връзка:
0417/ 81 222 - Информация
0417/ 81 206 - Гражданско състояние
0417/ 81 216 - Стопански дейности
0417/ 81 256 - ТСУ
0417/ 81 223 - Приходна каса
 
info@obshtina.radnevo.net ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛУГИ
esgraon@obshtina.radnevo.net ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ
stopanski@obshtina.radnevo.net СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
tsu@obshtina.radnevo.net ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

Галерия


Наименование Брой тегления
Протокол анкетни карти 01.07.2021-31.12.21.pdf 118 Изтегли документ с име "Протокол анкетни карти 01.07.2021-31.12.21.pdf"
Протокол жалби и сигнали 01.07.21-31.12.21.pdf 122 Изтегли документ с име "Протокол жалби и сигнали 01.07.21-31.12.21.pdf"
Протокол жалби и сигнали 01.07.2021.pdf 127 Изтегли документ с име "Протокол жалби и сигнали 01.07.2021.pdf"
Протокол анкетни карти 01.07.2021г..pdf 172 Изтегли документ с име "Протокол анкетни карти 01.07.2021г..pdf"
Протокол анкетни карти 04.01.2021.pdf 173 Изтегли документ с име "Протокол анкетни карти 04.01.2021.pdf"
Протокол жалби и сигнали 01.07.2020г.-31.12.2020г..pdf 315 Изтегли документ с име "Протокол жалби и сигнали 01.07.2020г.-31.12.2020г..pdf"
Протокол жалби и сигнали 01.01.2020г. - 30.06.2020г..pdf 423 Изтегли документ с име "Протокол жалби и сигнали 01.01.2020г. - 30.06.2020г..pdf"
Протокол анкетни карти 01.01.2020-30.06.2020.pdf 291 Изтегли документ с име "Протокол анкетни карти 01.01.2020-30.06.2020.pdf"

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png