Антикорупция

Дата на публикуване: 28.02.2012 12:57
Вътрешни правила за превенция и противодействие на корупция, измами нередности, злоупотреби, грешки и др. и за установяване и предотвратяване на риска от настъпване на конфликт на интереси
Чрез попълване на опростена форма всеки посетител на сайта може да изпрати съобщение за конкретни или видими случаи на корупция.
Анонимни сигнали и оплаквания не се разглеждат, освен в случаите, когато поставеният проблем застрашава здравето и сигурността на гражданите.Общинската администрация си запазва правото да не дава отговор на въпроси, сигнали, жалби и оплаквания, които съдържат нецензурни изрази, немотивирани обидни изказвания, уронващи престижа на институцията.
Подаване на сигнал за корупция от гражданин по електронен път - ако имате информация за конкретна корупционна проява на служител на Община Раднево, можете да попълните данните и да ги изпратите чрез електронния ни формуляр или на телефон 0417/82072.


ВНЕСИ СВОЯ СИГНАЛ ТУК! Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет е създадена с Решение № 61 на МС от 2.02.2006 г.


Декларации по чл.12, т.2 от закона за предотвратяване и разкриване конфликта на интереси:
Всички публикувани в този раздел декларации са подписани саморъчно, като графичните знаци на подписите се съхраняват само в администрацията, а документите имат закрити зони, тъй като се обявяват на сайта на администрацията при условията на чл.17, ал.2 от ЗПРКИ при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни!

Наименование Брой тегления
Зап. 532 от 17.03.2022 г. – Вътр. правила за превенция и противодействие на корупция, измами ,нередности и т.н.pdf 30 Изтегли документ с име "Зап. 532 от 17.03.2022 г. – Вътр. правила за превенция и противодействие на корупция, измами ,нередности и т.н.pdf"

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png