Декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Дата на публикуване: 18.03.2013 08:23

РЪКОВОДСТВО


инж.Димитър Желев - зам.кмет "Икономика, евроинтеграция и обществени поръчки"

Светослав Маринов - зам.кмет "ТСУ, общинска собственост и социални дейности"

Деко Делев - Секретар

арх. Росица Мъглова - гл. архитект

Ваня Дякова - гл. Вътр. одитор

Милена Янчева - финансов контрольор

Тотка Динева - гл.спец."Зав. регистър и класифицирана инф."


Дирекция "АПИО"


Даниела Дечева - директор


Отдел "Правен"


Мирослав Вълев - нач. отдел

Виолета Йовчева - гл.юрисконсулт

Елеонора Петрова - юрисконсулт

Пламена Димитрова - юрисконсулт


Отдел "ГРАО"


Бонка Бакалова - нач. отдел

Деляна Койнова - мл. експерт

Дамяна Янкова - мл. експерт

Валя Николаева - ст. специалист

Доника Златева - ст. експерт

Мария Райкова - ст. експерт

Лена Желева - ст. експерт

Марияна Славова - мл. експерт

Румяна Дикова - гл. специалист

Дарина Чолакова - ст. специалист

Катя Иванова - мл.експерт

Николай Иванов - гл. специалист

Живко Енев - мл. експерт

Стоянка Маринова - ст. специалист

Елисавета Гочева - ст. специалист

Минка Янкова - ст. специалист

Дияна Раднева - ст. специалист


Дирекция "ФСДУС"


Райна Русева - директор

Нели Георгиева - директор

Радка Илчева - гл. счетоводител

Росица Тенева - гл. експерт

Милена Андонова - ст. счетоводител

Илияна Илиева - ст. специалист

Миглена Георгиева - мл. счетоводител

Николинка Иванова - гл. специалист

Мариана Маринова - гл. специалист

Мария Динева - счетоводител- касиер

Маргарита Николова - счетоводител

Господинка Георгиева - гл. експерт

Живка Даракчиева - гл. специалист

Снежана Русева - гл. специалист

Мария Алтънкова - гл. специалист

Жана Енева - ст. специалист

Велина Петрова - ст. спец. касиер

Евгения Иванова - ст. специалист

Пламена Петкова - гл.специалист


Детски заведения


Радка Аврамова - гл.счетоводител

Таня Борисова - счетоводител

Мими Иванова - касиер счетоводител

Снежана Стамова - счетоводител


Дирекция "ТСУ"


Георги Русев - директор

Божидар Иванов - нач. отдел

Елена Цветанова - гл. експерт

Ивелина Георгиева - ст. експерт

Ивелина Минчева - ст. експерт

Елена Динева - мл. експерт

Тянка Тенева -гл. специалист

Христо Диков - гл. специалист

Невена Владова - гл. специалист

Данаил Динев - специалист

Нина Дикова - ст.специалист

Таня Русева - ст. специалист

Марияна Иванова - ст. специалист

Стефка Димитрова - ст. специалист

Христина Динева - ст. специалист

Янка Ничева - гл.специалист


Дирекция "Общ. собственост и соц. дейности"


Валентина Вълева -директор


Отдел "Общ. собственост"


Диана Господинова - гл. експерт

Веселин Сотиров - ст. експерт

Нела Дончева - мл. експерт

Ваня Георгиева - гл. специалист

Веселина Стоева - гл. специалист

Иванка Бонева - ст. експерт

Мирослава Златанова - гл. специалист

Нели Раднева - гл. експерт

Марияна Илиева -ст. специалист

Йорданка Симеонова - специалист


Отдел "Социални дейности"


Славея Иванова - нач. отдел

Петя Манчева - гл. експерт

Северина Алексиева - гл. експерт

Ралица Йорданова - гл. експерт

Ваня Колева - гл. експерт

Росица Петкова - секр.МКБППМН"

Милица Тонева -гл. специалист

Силвия Спасова - гл. експерт
Дирекция "Общ. поръчки и евроинтеграция"


Димитър Димитров - директор


Отдел "Обществени поръчки"


Николай Добрев - началник отдел

Пламена Колева - гл.експерт

Ваня Иванова - ст. експерт

Стела Мечева - ст.експерт

Бистра Вълева - ст. специалист

Пепа Димитрова - ст.специалист


Отдел "Евроинтеграция"


Роза Борисова - нач. отдел

Геновева Иванова - гл. експерт

Мария Славова - гл. експерт

Станимира Петкова - ст. експерт

Пламена Стоянова - мл. експерт

Ива Колева- ст. специалистДетски заведения


Магдалена Петкова - директор

Жулиета Станчева - директор

Диана Неделчева - директор

Снежана Илиева - директор

Иванка Райкова - директор


Художествена галерияАлена Кирова - директор


Археологически музей


Пламен Караилиев - директорКМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

Тончо Иванов - км. наместник

Христо Желев - км. наместник

Теньо Георгиев - км. наместник

Светла Тенева - км. наместник

Камелия Иванова - км. наместник

Виолета Петкова - км. наместник

Даниела Колева - ст. специалист

Диана Нейкова - ст. специалист

Динка Велчева - ст. специалист

Донка Петкова - ст. специалист

Елена Влаева - ст. специалист

Живка Петкова - ст. специалист

Кръстина Петрова - ст. специалист

Мария Желязкова - ст. специалист

Минка Желева - ст. специалист

Стоянка Трайкова - ст. специалист

Мариета Господинова - ст. специалист

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png