Ръководство

Дата на публикуване: 28.02.2012 09:04
 
/assets/Obshtina/Rykovodstvo/Kmet_d-r_Tenev.jpg
 
д-р Теньо Тенев
Заемана длъжност в общината: Кмет

e-mail: obshtina@radnevo.net
тел.: 0417/ 8 20 72
факс: 0417/ 8 22 80
стая 314

БИОГРАФИЯ

д-р Теньо Тенев
Кмет на Община Раднево

Лични данни:
Роден на 2 януари 1972 г. в гр. Раднево, семеен с две деца;

Образование:
Средно образование: 1987 – 1991 Ветеринарен техникум "Иван Павлов", гр. Стара Загора
Висше образование: 1991 – 1997 Тракийски университет, гр. Стара Загора, специалност "Ветеринарна медицина" - магистър
 
Професионален опит:
1999 – 14.05.2000 г.: Кметски наместник на с. Рисиманово, община Раднево
15.05.2000 – 11.11.2011 г.: Участъков ветеринарен лекар в с. Трънково, община Раднево
12.11.2011 – 02.08.2013 г.: Заместник кмет на Община Раднево "Териториално-селищно устройство, стопанска политика и общинска собственост"
08.2013 – 04.11.2015 г.: частна ветеринарна практика
05.11.2015 г. и сега: Кмет на Община Раднево 


__________________________________


/assets/Obshtina/Rykovodstvo/Sv_Marinov.JPG

Светослав Желев Маринов

Заемана длъжност в общината: Заместник кмет "ТСУ, общинска собственост и социални дейности"

e-mail: tszk@obshtina.radnevo.net
тел.: 0417/ 81 241
стая 302

БИОГРАФИЯ
 
Светослав Маринов
Заместник кмет "ТСУ, общинска собственост и социални дейности"

Лични данни:
Роден на 11 юли 1971 г. в гр. Раднево, семеен с три деца;

Образование:
Средно образование: 1985 – 1989 СОУ "Гео Милев", гр. Раднево
Специалност: 1992 – 1994  Българо-Датски бизнес департамент , гр. Ботевград, специалност "Специалист по търговия, експорт и маркетинг"        
Висше образование: 1996 – 2001 Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", гр. Велико Търново, специалност "Стопанско управление" - бакалавър
Висше образование: 2001 – 2002 Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", гр. Велико Търново, специалност "Стопанско управление" - магистър
 
Професионален опит:
09.1989 – 07.1992 г. – "Рудник Трояново" ООД , ел. монтьор по поддръжка на ЛНН
07.1995 – 2004 г. – Община Раднево, Ст. експерт "Стопански дейности"
2004 – 2007 г. – "Благоустройство и чистота" ЕООД  гр.Гълъбово , Управител
27.04.2007 – 03.11.2011 г. – "Автобусни превози" ООД  гр. Ст. Загора, Управител
09.01.2013 – 18.09.2015 г. – Община Раднево, Координатор/консултант ЗИП "Интегриран воден проект за изграждане на ГПСОВ и изграждане и разширение на ВиК мрежата на гр.Раднево"
03.12.2015 г. и сега: Зам.-Кмет на Община Раднево "ТСУ, общинска собственост и социални дейности" 


__________________________________
 

/assets/Obshtina/Rykovodstvo/D_Jelev.jpg 

инж. Димитър Христов Желев

Заемана длъжност в общината: Заместник кмет "Икономика, евроинтеграция и обществени поръчки"

e-mail: tszk@obshtina.radnevo.net, dimitar_jelev63@obshtina.radnevo.net
тел.: 0417/ 81 241
стая 302

БИОГРАФИЯ
 
Димитър Желев
Заместник кмет "Икономика, евроинтеграция и обществени поръчки"

Лични данни:
Роден на 9 ноември 1963 г. в гр. Раднево, семеен с едно дете;

Образование:
Средно образование: 1978 – 1981 СОУ "Гео Милев", гр. Раднево
Висше образование: 1981 – 1985 ВНВУ "Васил Левски", гр. Велико Търново, специалност "Машинен инженер"

Професионален опит:
Оператот на ТГ в ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД;
Зам. управител на "Автобаза", гр. Раднево;
Директор на Дирекция "Административна" в "Мини Марица-изток" ЕАД, гр. Раднево;
Ръководител отдел в Рудник "Трояново 3", с. Медникарово;
2010 г. - общински съветник от ПП "ГЕРБ" в Общински съвет Раднево;
3.11.2011 - 10.2014 г. - Председател на Общински съвет Раднево
10.2014 - 01.2016 г. - Народен представител в 43-тото Народно събрание
25.01.2016 г. до момента - Зам. кмет "Икономика, евроинтеграция и обществени поръчки"


 
__________________________________
 

Деко Иванов Делев
Заемана длъжност в общината: Секретар

e-mail: sekretar@radnevo.net
тел.: 0417/ 81 202
стая 316

БИОГРАФИЯ

Деко Иванов Делев
Секретар на Oбщина Раднево

Лични данни:
Роден на 26 февруари 1956 г.

Образование:
Средно образование: 1971 – 1975 Техникум по механотехника "Н. Й. Вапцаров", гр. Стара Загора;     
Висше образование: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", гр. Велико Търново, специалност "Българска филология"
 
 
Професионален опит:
Работил е в сферата на културата и социалното подпомагане
От м. януари 2000 г. е началник отдел "Култура" в Община Раднево.
От м. август 2010 г. е Секретар на Община Раднево
 

 
__________________________________арх. Росица Бенева Мъглова - Войчева
Заемана длъжност в общината: Главен Архитект

e-mail: maglova@obshtina.radnevo.net
тел.: 0417/ 81 210
стая 205

БИОГРАФИЯ

Арх. Росица Бенева Мъглова - Войчева
Главен Архитект на Община Раднево

Образование
Висше образование : Специалност – архитектура

Професионален опит
в период от 25 г. : Проектант, ръководител проектантско бюро и главен архитект
от 2000 г. до сега : Главен Архитект в Община Раднево
 

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png