Общински бюджет

Дата на публикуване: 04.02.2021 15:20
                                                 БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО ЗА 2022 Г.                                            

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.03.2022 г. - публикуван на 29.04.2022 г.

Месечен отчет  по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 28.02.2022 г. - публикуван на 15.03.2022 г.

Месечен отчет  по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.01.2022 г. - публикуван на 18.02.2022 г.

Бюджет на Община Раднево за 2022 г. - публикуван на 01.04.2022 г.


                                                 БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО ЗА 2021 г.                                                    


Тримесечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.12.2021 г. - публикуван на 28.02.2022 г.

Месечен отчет  по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.12.2021 г. - публикуван на 21.01.2022 г.

Месечен отчет  по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.11.2021 г. - публикуван на 20.12.2021 г.

Месечен отчет  по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.10.2021 г. - публикуван на 17.11.2021 г.

Тримесечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.09.2021 г. - публикуван на 05.11.2021 г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.09.2021 г. - публикуван на 29.10.2021 г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.08.2021 г. - публикуван на 29.09.2021 г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.07.2021 г.- публикуван на 11.08.2021 г.

Тримесечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.06.2021 г. - публикуван на 29.07.2021 г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.05.2021 г. - публикуван на 14.06.2021 г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.04.2021 г. - публикуван на 31.05.2021 г.

Тримесечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.03.2021 г. - публикуван на 27.04.2021 г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.03.2021 г. - публикуван на 12.04.2021 г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 28.02.2021 г. - публикуван на 15.03.2021 г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.01.2021 г. - публикуван на 15.02.2021 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи - 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. - публикуван на 04.02.2021 г.

Бюджет на Община Раднево за 2021г. - публикуван на 04.02.2021 г.

                                               БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО ЗА 2020г.

Тримесечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.12.2020 г. - публикуван на 24.02.2020 г.

Месечен отчет към 31.12.2020 г.


Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.11.2020 г. - публикуван на 30.12.2020 г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.10.2020 г. - публикуван на 23.11.2020 г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.09.2020 г. - публикуван на 21.10.2020 г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.08.2020 г. - публикуван на 21.09.2020 г.

Месечен отчет към 31.07.2020 г.


Месечен отчет към 30.06.2020 г.

Месечен отчет към 31.05.2020 г.

Месечен отчет към 30.04.2020 г.

Месечен отчет към 31.03.2020 г.

Месечен отчет към 29.02.2020 г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.01.2020г. -публикуван на 28.02.2020г.

Приемане на бюджета на Община Раднево за 2020г. - публикуван на 11.03.2020г.

Бюджет на Община Раднево за 2020г. - публикуван на 11.03.2020г.

                                                          ОБЯСНИТЕЛНИ ЗАПИСКИ ЗА БЮДЖЕТ 2021 Г.

Обяснителна записка по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.12.2021 г

Обяснителна записка по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.09.2021 г

Обяснителна записка по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.06.2021 г.

Обяснителна записка по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.03.2021 г.

                                                         ОБЯСНИТЕЛНИ ЗАПИСКИ ЗА БЮДЖЕТ 2020 г.


Обяснителна записка по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.03.2020г.

Обяснителна записка по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.06.2020г.

Обяснителна записка по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.09.2020 г.

Обяснителна записка по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.12.2020 г.
                                                          БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО ЗА 2019г.


Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.12.2019г. -публикуван на 31.01.2020г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.11.2019г. - публикуван на 30.12.2019г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.10.2019г. - публикуван на 29.11.2019г.

Тримесечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.09.2019г. - публикуван на 31.10.2019г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.09.2019г. - публикуван на 30.10.2019г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.08.2019г. - публикуван на 30.09.2019г.

Месечен бюджет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.07.2019г. - публикуван на 30.08.2019г.

Тримесечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.06.2019г. - публикуван на 30.07.2019г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.06.2019г. - публикуван на 22.07.2019г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.05.2019г. - публикуван на 19.06.2019г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.04.2019г. - публикуван на 15.05.2019г.

Тримесечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.03.2019г. - публикуван на 30.04.2019г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.03.2019г. - публикуван на 22.04.2019г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 28.02.2019г. - публикуван на 20.03.2019г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.01.2019г. - публикуван на 25.02.2019г.

Приемане на бюджета на Община Раднево за 2019 година

Бюджет на Община Раднево за 2019г. - публикуван на 31.01.2019г.


                                                  ОБЯСНИТЕЛНИ ЗАПИСКИ ЗА БЮДЖЕТ 2019Г.

Обяснителна записка по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.03.2019г. - публикувана на 30.04.2019г.

Обяснителна записка по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.06.2019г. - публикувана на 30.07.2019г.

Обяснителна записка по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.09.2019г. - публикувана на 31.10.2019г.

                                                   БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО ЗА 2018г.


Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2018г.

Решение №1048/27.06.2019г. за приемане на годишния отчет за изпълнението на общинския бюджет - публикувано на 31.07.2019г.

Решение №1049/27.06.2019г. за приемане на отчета за състоянието на общинския дълг - публикувано на 31.07.2019

Доклад към годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Раднево за 2018г. - публикуван на 31.07.2019г.


Тримесечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.12.2018г. - публикуван на 13.02.2019г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.12.2018г. - публикуван на 16.01.2019г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.11.2018г. - публикуван на 21.12.2018г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.10.2018г. - пубикуван на 12.11.2018г.

Тримесечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.09.2018г. - публикуван на 31.10.2018г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.09.2018г. - публикуван на 12.10.2018г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.08.2018г. - публикуван на 12.09.2018г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.07.2018г. - публикуван на 10.08.2018г.

Тримесечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.06.2018г. - публикуван на 31.07.2018 г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.06.2018 г. - публикуван на 31.07.2018 г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.05.2018 г. - публикуван на 11.06.2018 г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.04.2018 г. - публикуван на 25.05.2018 г.

Тримесечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.03.2018 г. - публикуван на 25.04.2018 г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.03.2018 г. - публикуван на 25.04.2018 г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 28.02.2018 г. - публикуван на 20.03.2018 г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.01.2018 г. - публикуван на 26.02.2018г.

Бюджет на Община Раднево за 2018г. - публикуван на 31.01.2018 г.

Публично обсъждане на проект за бюджет 2018г. - публикувано на 08.01.2018 г.

Проект на бюджет на Община Раднево за 2018г.

                                                  ОБЯСНИТЕЛНИ ЗАПИСКИ ЗА БЮДЖЕТ 2018г.

Обяснителна записка по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.12.2018г.

Обяснителна записка по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.09.2018г.

Обяснителна записка по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.06.2018 г.

Обяснителна записка по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.03.2018 г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО ЗА 2017г.

Решения на Общински съвет-Раднево за приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Общината и сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2017г. и годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2017г.-публикувани на 20.09.2018г.

Касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз на Община Раднево към 31.12.2017г.-публикуван на 20.09.2018г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.12.2017г. - публикуван на 31.01.2018г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.11.2017г. - публикуван на 22.12.2017г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.10.2017г. - публикуван на 30.11.2017г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.09.2017г. - публикуван на 31.10.2017г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.08.2017г. - публикуван на 19.09.2017г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.07.2017г. - публикуван на 18.08.2017г.

Тримесечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.06.2017 г. - публикуван на 27.07.2017 г.

Месечен Отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.06.2017г. - публикуван на 27.07.2017г.

Месечен Отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.05.2017г.-публикуван на 23.06.2017г.

Месечен Отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.04.2017г. - публикуван на 26.05.2017г.

Тримесечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.03.2017 г. - публикуван на 26.04.2017 г.

Месечен Отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.03.2017 г. - публикуван на 26.04.2017г.

Месечен Отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 28.02.2017г. - публикуван на 15.03.2017г.

Месечен Отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31 януари 2017 г.

Бюджет на Община Раднево за 2017г. - публикуван на 06.02.2017г.


ОБЯСНИТЕЛНИ ЗАПИСКИ ЗА БЮДЖЕТ 2017г.

Обяснителна записка  по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.12.2017г.

Обяснителна записка по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.09.2017г.


Обяснителна записка по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.03.2017г.


Обяснителна записка по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.06.2017г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО ЗА 2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета,сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.12.2016г.

Отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31 декември 2016 г.


 
БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО ЗА 2015 г.

 

ОБЯСНИТЕЛНИ ЗАПИСКИ ЗА БЮДЖЕТ 2014 г.

 
 
 
                                                                           БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО ЗА 2014 г.

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 5 - Капиталови разходи 2014
 
 


ОТЧЕТ - БЮДЖЕТ 2013

Обяснителна записка по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 31 декември 2013 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Отчет за извънбюджетни сметки на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към националния фонд (ИБСФ-3-КСФ)ОБЯСНИТЕЛНИ ЗАПИСКИ ЗА БЮДЖЕТ 2013 г.


 
ОБЯСНИТЕЛНИ ЗАПИСКИ ЗА БЮДЖЕТ 2012 г.


 

ОБЯСНИТЕЛНИ ЗАПИСКИ ЗА БЮДЖЕТ 2011г.
 
ОБЯСНИТЕЛНИ ЗАПИСКИ ЗА БЮДЖЕТ 2010г.

Наименование Брой тегления
Месече отчет 31.03.2022.pdf 31 Изтегли документ с име "Месече отчет 31.03.2022.pdf"
БЮДЖЕТ 2022.pdf 87 Изтегли документ с име "БЮДЖЕТ 2022.pdf"
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 31.12.2021.pdf 92 Изтегли документ с име "ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 31.12.2021.pdf"
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 30.09.2021.pdf 90 Изтегли документ с име "ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 30.09.2021.pdf"
ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ 30.09.2021.pdf 88 Изтегли документ с име "ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ 30.09.2021.pdf"
ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ 31.12.2021.pdf 87 Изтегли документ с име "ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ 31.12.2021.pdf"
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ 28.02.2022.pdf 94 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ 28.02.2022.pdf"
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ 31.01.2022.pdf 88 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ 31.01.2022.pdf"
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ 30.11.2021.pdf 76 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ 30.11.2021.pdf"
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ 31.12.2021.pdf 84 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ 31.12.2021.pdf"
Месечен отчет 31.10.2021.pdf 93 Изтегли документ с име "Месечен отчет 31.10.2021.pdf"
Месечен отчет 30.09.21 г..pdf 202 Изтегли документ с име "Месечен отчет 30.09.21 г..pdf"
Месечен отчет 31.08.21 г..pdf 164 Изтегли документ с име "Месечен отчет 31.08.21 г..pdf"
Месечен отчет 31.07.21.pdf 186 Изтегли документ с име "Месечен отчет 31.07.21.pdf"
Обяснителна записка 30.06.2021.pdf 201 Изтегли документ с име "Обяснителна записка 30.06.2021.pdf"
Тримесечен отчет 30.06.2021г..pdf 124 Изтегли документ с име "Тримесечен отчет 30.06.2021г..pdf"
Otchet 31.05.2021.pdf 175 Изтегли документ с име "Otchet 31.05.2021.pdf"
Разчет финансиране на капиталовите разходи.pdf 195 Изтегли документ с име "Разчет финансиране на капиталовите разходи.pdf"
Тримесечен отчет 31.12.2020.pdf 202 Изтегли документ с име "Тримесечен отчет 31.12.2020.pdf"
Obqsnitelna_zapiska 31.03.2021.pdf 187 Изтегли документ с име "Obqsnitelna_zapiska 31.03.2021.pdf"
Obqsnitelna_zapiska 31.12.2020.pdf 186 Изтегли документ с име "Obqsnitelna_zapiska 31.12.2020.pdf"
Obqsnitelna zapiska _30.09.2020.pdf 223 Изтегли документ с име "Obqsnitelna zapiska _30.09.2020.pdf"
Trimesechen_otchet_31.03.2021.pdf 212 Изтегли документ с име "Trimesechen_otchet_31.03.2021.pdf"
Mesechen otchet_30.04.2021.pdf 145 Изтегли документ с име "Mesechen otchet_30.04.2021.pdf"
Otchet 31.03.2021.pdf 175 Изтегли документ с име "Otchet 31.03.2021.pdf"
Otchet 28.02.2021.pdf 172 Изтегли документ с име "Otchet 28.02.2021.pdf"
Месечен отчет към 31.12.2020 г..pdf 1217 Изтегли документ с име "Месечен отчет към 31.12.2020 г..pdf"
Бюджет на Община Раднево за 2021г. - публикуван на 04.02.2021 г..pdf 1436 Изтегли документ с име "Бюджет на Община Раднево за 2021г. - публикуван на 04.02.2021 г..pdf"
Месечен отчет към 31.08.2020г..pdf 2064 Изтегли документ с име "Месечен отчет към 31.08.2020г..pdf"
Месечен отчет към 30.09.2020г..pdf 1715 Изтегли документ с име "Месечен отчет към 30.09.2020г..pdf"
Месечен отчет към 30.11.2020г..pdf 432 Изтегли документ с име "Месечен отчет към 30.11.2020г..pdf"
Месечен отчет към 31.10.2020г..pdf 1964 Изтегли документ с име "Месечен отчет към 31.10.2020г..pdf"

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png