Кметства

Дата на публикуване: 28.02.2012 14:03
Кметства в община Раднево

Бели Бряг п.к.6262   
Тончо Иванов – кметски наместник   
тел: 0417/ 8 29 04,  gsm: 0895 521 702

Боздуганово п.к. 6269
Гено Генов– кмет
тел: 041489/ 360,  gsm: 0882 288 832
e-mail: bozduganovo.kmetstvo@abv.bg 
празник: 2 юни

Българене п.к. 6273   
Мирена Бурлакова – кметски наместник   
тел: 04145/23 37,  gsm: 0893 446 301 
e-mail: kmetbalgarene@abv.bg 
празник: 14 май

кв. Гипсово           
тел: 0417/ 8 24 90,  gsm: 0899 888 139


Д. Атанасово п.к. 6261     
Тихомир Тасев – кметски наместник    
тел: 0417/ 8 28 60,  gsm: 0899 888 153 
e-mail: ti6o1977@abv.bg
празник: 21 септември

Диня п.к. 6269     
Снежана Господинова – кметски наместник   
тел: 04146/22 60,  gsm: 0894 498 703 
e-mail: kmetstvo.dinya@abv.bg  
празник: 11 юли

Землен  п.к. 6094   
Камелия Иванова – кметски наместник   
тел: 041484/ 260,  gsm: 0893 446 303   
e-mail: kmetstvozemlen1@abv.bg   
празник: 1 ноември

Знаменосец  п.к. 6272   
Иван Славов – кмет  
тел: 04145/ 22 60,  gsm: 0894 498 701
e-mail: i.slavov_1965@abv.bg

Ковач  п.к. 6275   
Виолета Петкова – кметски наместник   
тел: 04149/ 23 23,  gsm: 0893 446 300 
e-mail: kmetstvo_kovach@abv.bg  
празник: 20 юли

Ковачево п.к. 8950     
Зорница Георгиева – кмет   
тел: 04144/ 22 60,  gsm: 0885 537 645  
e-mail: kmetstvo_kovachevo@abv.bg
празник: 7 май

Коларово п.к. 6371   
Георги Тенев – кмет   
тел: 041480/260, 360,  gsm: 0899 888 161   
e-mail: kolarovo6271@abv.bg
празник: 21 октомври

Константиновец п.к. 6267      
Камелия Георгиева – кметски наместник   
тел: 04147/ 23 20,  gsm: 0896878090
празник: 2 август

Любеново  п.к. 6267     
Васил Василев – кмет 
тел: 04147/ 22 60, 22 61,  gsm: 0899 960 048 
e-mail: kmetstvo_lubenovo@abv.bg
празник: 14 октомври

Маца п.к. 8963     
Михаил Демирев – кметски наместник     
тел: 04140/ 25 60,  gsm: 0893 446 304
e-mail: kmetstvo_matsa@abv.bg   
празник: Лазаров ден

Полски градец  п.к. 6276   
Тончо Тончев – кмет 
тел: 04140/22 11, 22 12,  gsm: 0899 888 156
e-mail: kmetstvo_polskigradets@abv.bg

Рисиманово п.к. 6274      
Светла Тенева – кметски наместник   
тел: 04145/ 22 30,  gsm: 0893 302 320 
e-mail: risimanovo_km@abv.bg
празник: 24 май

Свободен п.к. 6278     
Климентина Колева – кметски наместник    
тел: 04145/23 60,  gsm: 0892 213 222
e-mail: kmet_svoboden@abv.bg
празник: 6 май

Сърнево п.к. 6268     
Милен Малчев – кмет   
тел: 04143/ 22 60,  gsm: 0899 888 160   
e-mail: kmetstvosarnevo@abv.bg 
празник: 14 октомври

Тихомирово п.к. 6279     
Богдана Канева – кметски наместник  
тел: 04145/ 23 20,  gsm: 0899 888 152
e-mail: kmetstvo_tihomirovo@abv.bg

Тополяне п.к. 6277      
Динко Динев – кметски наместник    
тел: 0417/ 8 22 90,  gsm: 0882 288 814
e-mail: kmetstvotopolqne@abv.bg
празник: 14 октомври

Трояново  п.к. 6270     
Калоян Колев – кмет   
тел: 04142/ 22 60,  gsm: 0899 888 159   
e-mail: kmetstvo_troyanovo@abv.bg 
празник: 19 юни

Трънково  п.к. 6093     
Кольо  Колев – кмет   
тел: 04149/ 22 60,  gsm: 0899 888 157  
e-mail: kmetstvo_trunkovo@abv.bg
празник: 15 август

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png