Отчети - общински търговски дружества

Дата на публикуване: 06.02.2013 22:00


Финансови отчети за трето тримесечие на 2021 г. 
ИК "Марица изток" ЕООДФинансови отчети за второто тримесечие на 2021 г. 
МБАЛ "Д-р Димитър Чакмаков - Раднево" ЕООД
"Медицински център - I Раднево" ЕООД
ИК "Марица изток" ЕООД


Финансови отчети за първото тримесечие на 2021 г. 
МБАЛ "Д-р Димитър Чакмаков - Раднево" ЕООД
"Медицински център - I Раднево" ЕООД
ИК "Марица изток" ЕООД


Годишни финансови отчети - 2020 г. 
МБАЛ "Д-р Димитър Чакмаков - Раднево" ЕООД
"Медицински център - I Раднево" ЕООД
ИК "Марица изток" ЕООДФинансови отчети за третото тримесечие на 2020 г. 
МБАЛ "Д-р Димитър Чакмаков - Раднево" ЕООД
"Медицински център - I Раднево" ЕООД
ИК "Марица изток" ЕООД


Финансови отчети за второто тримесечие на 2020 г. 
МБАЛ "Д-р Димитър Чакмаков - Раднево" ЕООД
"Медицински център - I Раднево" ЕООД
ИК "Марица изток" ЕООД


Финансови отчети за първото тримесечие на 2020 г. 
МБАЛ "Д-р Димитър Чакмаков - Раднево" ЕООД
"Медицински център - I Раднево" ЕООД
ИК "Марица изток" ЕООД


Годишни финансови отчети - 2019 г. 
МБАЛ "Д-р Димитър Чакмаков - Раднево" ЕООД
"Медицински център - I Раднево" ЕООД
ИК "Марица изток" ЕООДМеждинен доклад за дейността на МБАЛ "Д-р Д. Чакмаков - Раднево" ЕООД

Финансов отчет за шестмесечието за 2016 г.
    Отчет за приходите и разходите за периода 01.01.2016 г. - 30.06.2016 г.
    Счетоводен баланс към 30.06.2016 г.

Декларация от Динко Динев, Управител на МБАЛ "Д-р Д. Чакмаков - Раднево" ЕООД

Декларация от Георги Мечев, съставител на шестмесечния финансов отчет за дейността на МБАЛ "Д-р Д. Чакмаков - Раднево" ЕООД


Междинен доклад за дейността на "Медицински център - I Раднево" ЕООД за периода 01.01.2016 г. - 30.06.2016 г.

Финансов отчет за шестмесечието за 2016 г.
    Отчет за приходите и разходите за периода 01.01.2016 г. - 30.06.2016 г.
    Счетоводен баланс към 30.06.2016 г.

Декларация от Десислава Митева Вачева, съставител на шестмесечния финансов отчет

Декларация от д-р Владимир Господинов Желев, управител на "Медицински център - I Раднево" ЕООД

Наименование Брой тегления
2021-09- ИК МИ отчети.pdf 105 Изтегли документ с име "2021-09- ИК МИ отчети.pdf"
2021_2_mbal.pdf 79 Изтегли документ с име "2021_2_mbal.pdf"
2021_2_mc.pdf 95 Изтегли документ с име "2021_2_mc.pdf"
2021_2_ik_mi.pdf 79 Изтегли документ с име "2021_2_ik_mi.pdf"
2021_1_ik mi.pdf 143 Изтегли документ с име "2021_1_ik mi.pdf"
2021_1_mbal.pdf 97 Изтегли документ с име "2021_1_mbal.pdf"
2021_1_mc.pdf 120 Изтегли документ с име "2021_1_mc.pdf"
2020_gfo_ik mi.pdf 125 Изтегли документ с име "2020_gfo_ik mi.pdf"
2020_gfo_mbal.pdf 88 Изтегли документ с име "2020_gfo_mbal.pdf"
2020_gfo_mc.pdf 118 Изтегли документ с име "2020_gfo_mc.pdf"
1. ФО за третото тримесечие на 2020 г. МЦ.pdf 128 Изтегли документ с име "1. ФО за третото тримесечие на 2020 г. МЦ.pdf"
1. ФО за третото тримесечие на 2020 г. МБАЛ.pdf 130 Изтегли документ с име "1. ФО за третото тримесечие на 2020 г. МБАЛ.pdf"
1. ФО за третото тримесечие на 2020 г. ИК.pdf 149 Изтегли документ с име "1. ФО за третото тримесечие на 2020 г. ИК.pdf"
1. ФО за второто тримесечие на 2020 г. МЦ.pdf 165 Изтегли документ с име "1. ФО за второто тримесечие на 2020 г. МЦ.pdf"
1. Финансов отчет за второ тримесечие 2020 г. МБАЛ.pdf 130 Изтегли документ с име "1. Финансов отчет за второ тримесечие 2020 г. МБАЛ.pdf"
1. ФО за второто тримесечие 2020 г. ИК.pdf 147 Изтегли документ с име "1. ФО за второто тримесечие 2020 г. ИК.pdf"
1. Финансов отчет за първо тримесечие 2020 г. МЦ.pdf 107 Изтегли документ с име "1. Финансов отчет за първо тримесечие 2020 г. МЦ.pdf"
1. Финансов отчет за първо тримесечие 2020 г. МБАЛ.pdf 101 Изтегли документ с име "1. Финансов отчет за първо тримесечие 2020 г. МБАЛ.pdf"
1. Финансов отчет първо тримесечие 2020 г. изд. къща.pdf 100 Изтегли документ с име "1. Финансов отчет първо тримесечие 2020 г. изд. къща.pdf"
1. Годишен финансов отчет за 2019 г. - МЦ 1.pdf 126 Изтегли документ с име "1. Годишен финансов отчет за 2019 г. - МЦ 1.pdf"
1. Годишен финансов отчет за 2019 г. - МБАЛ.pdf 109 Изтегли документ с име "1. Годишен финансов отчет за 2019 г. - МБАЛ.pdf"
1. Годишен финасов отчет за 2019 г. - изд. къща.pdf 125 Изтегли документ с име "1. Годишен финасов отчет за 2019 г. - изд. къща.pdf"

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png