Годишни финансови отчети

Дата на публикуване: 08.10.2018 10:35
                                                                            
                                                                                         2020 г.

Баланс на Община Раднево към 31 декември 2020 г.

Отчет за приходите и разходите на Община Раднево към 31 декември 2020 г.

Касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз на Община Раднево към 31 декември 2020 г.

Справка за поети ангажименти на Община Раднево към 31 декември 2020 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  за оповестяване на счетоводната политика на Община Раднево към 31 декември 2020 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 31 декември 2020 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към справката за просрочени вземания и задължения на Община Раднево към 31 декември 2020 г.

Одитен доклад на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. на Община Раднево
                                                                                         
                                                                      
                                                                                        2019 г.

Баланс на Община Раднево към 31.декември 2019 г.

Отчет за приходите и разходите на Община Раднево към 31 декември 2019г.

Касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз на Община Раднево към 31 декември 2019г.

Справка за поетите ангажименти на Община Раднево към 31 декември 2019г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за оповестяване на счетоводната политика на Община Раднево към 31.12.2019г.                                                                                        

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 31.12.2019г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към справката за просрочени вземания и задължения на Община Раднево към 31.12.2019г.

Одитен доклад на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет за 2019г. за Община Раднево                                                                                       

                                                                                          2018 г.         

Баланс на Община Раднево към 31 декември 2018г.

Отчет за приходите и разходите на Община Раднево към 31 декември 2018г.

Касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз на Община Раднево към 31 декември 2018г.
                                                                              
Справка за поетите ангажименти на Община Раднево към 31 декември 2018

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за оповестяване на счетоводната политика на Община Раднево към 31.12.2018г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 31.12.2018г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към справката за просрочени вземания и задължения на Община Раднево към 31.12.2018г.

Одитен доклад на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет за 2018г. на Община Раднево
                                                                               2017 г.


БАЛАНС на Община Раднево към 31 декември 2017г.

ОТЧЕТ за приходите и разходите на Община Раднево към 31 декември 2017г.

Касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз на Община Раднево към 31 декември 2017г.

Справка за поетите ангажименти на Община Раднево към 31 декември 2017

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за оповестяване на счетоводната политика на Община Раднево към 31.12.2017г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 31.12.2017г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към справката за просрочени вземания и задължения на Община Раднево към 31.12.2017г.

ОДИТНО СТАНОВИЩЕ на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет за 2017г. на Община Раднево


                                                                               2016 г.

БАЛАНС  на Община Раднево към 31 декември 2016г.

ОТЧЕТ за приходите и разходите на Община Раднево към 31 декември 2016г.

Касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз на Община Раднево към 31 декември 2016г.


Справка за поетите ангажименти на Община Раднево към 31 декември 2016г.


ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за оповестяване на счетоводната политика  на Община Раднево към 31.12.2016г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 31.12.2016г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към справката за просрочени вземания и задължения на Община Раднево към 31.12.2016г.


ОДИТНО СТАНОВИЩЕ на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет за 2016г. на Община Раднево

                                                                              2015 г.

БАЛАНС на Община Раднево към 31 декември 2015 г.

ОТЧЕТ за приходите и разходите на Община Раднево към 31 декмеври 2015 г.

Касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз на Община Раднево към 31 декември 2015 г.

СПРАВКА за поетите ангажименти на Община Раднево към 31 декември 2015 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за оповестяване на счетоводната политика на Община Раднево към 31 декември 2015 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 31 декември 2015 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към справката за просрочени вземания и задължения на Община Раднево към 31 декември 2015 г.
    
ОДИТНО СТАНОВИЩЕ на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет за 2015 г. на ОБЩИНА РАДНЕВО


2014 г.

БАЛАНС на Община Раднево към 31 декември 2014 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за оповестяване на счетоводната политика на Община Раднево и приложението на Националните счетоводни стандарти към 31.12.2014 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 31.12.2014 г.

СБОРЕН ОТЧЕТ за касовото изпълнение на Бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване към 31.12.2014 г.

ОДИТНО СТАНОВИЩЕ на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет за 2014 г. на ОБЩИНА РАДНЕВО


2013 г.

БАЛАНС на Община Раднево към 31 декември 2013 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за оповестяване на счетоводната политика на Община Раднево и приложението на Националните счетоводни стандарти към 31.12.2013 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 31.12.2013 г.

СБОРЕН ОТЧЕТ за касовото изпълнение на Бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване към 31.12.2013 г.

ОДИТНО СТАНОВИЩЕ на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет за 2013 г. на ОБЩИНА РАДНЕВО


        
2012 г.
2011 г.
           
БАЛАНС на Община Раднево към 31 декември 2011 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 31.12.2011 г.;  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за оповестяването на счетоводната политика на Община Раднево и приложението на Националните счетоводни стандарти към 31.12.2011 г.

СБОРЕН ОТЧЕТ за касовото изпълнение на Бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване към 31.12.2011 г.

ОДИТНО СТАНОВИЩЕ на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет за 2011 г. на ОБЩИНА РАДНЕВО

2010 г.

БАЛАНС на Община Раднево към 31 декември 2010 г.

СБОРЕН ОТЧЕТ за касовото изпълнение на Бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване 01.01-31.12.2010 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за оповестяването на счетоводната политика на Община Раднево и приложението на Националните счетоводни стандарти към 31.12.2010 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА по изпълнението на приходите и разходите на Бюджета на Община Раднево към 31.12.2010 г.

СТАНОВИЩЕ НА СМЕТНА ПАЛАТА за заверка на годишния финансов отчет за 2010 г. на ОБЩИНА РАДНЕВО

Наименование Брой тегления
Одитен доклад за заверка на годишен финансов отчет на Община Раднево към 31.12.2020 г._pdf.pdf 121 Изтегли документ с име "Одитен доклад за заверка на годишен финансов отчет на Община Раднево към 31.12.2020 г._pdf.pdf"
Обяснителна записка към справката за просрочени вземанияи задължения на Община Раднево към 31.12.2020 г._pdf.pdf 138 Изтегли документ с име "Обяснителна записка към справката за просрочени вземанияи задължения на Община Раднево към 31.12.2020 г._pdf.pdf"
Обяснителна записка по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 31.12.2020 г._pdf.pdf 133 Изтегли документ с име "Обяснителна записка по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 31.12.2020 г._pdf.pdf"
Обяснителна записка за оповестяването на счетоводната политика на Община Раднево към 31.12.2020 г._pdf.pdf 138 Изтегли документ с име "Обяснителна записка за оповестяването на счетоводната политика на Община Раднево към 31.12.2020 г._pdf.pdf"
Справка за поети нагажименти на Община Раднево към 31.12.2020 г._pdf.pdf 166 Изтегли документ с име "Справка за поети нагажименти на Община Раднево към 31.12.2020 г._pdf.pdf"
Касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейски съюз на Община Раднево към 31.12.2020 г._pdf.pdf 136 Изтегли документ с име "Касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейски съюз на Община Раднево към 31.12.2020 г._pdf.pdf"
Отчет за приходите и разходите на Община Раднево към 31.12.2020 г._pdf.pdf 166 Изтегли документ с име "Отчет за приходите и разходите на Община Раднево към 31.12.2020 г._pdf.pdf"
Баланс на Община Раднево към 31.12.2020 г._pdf.pdf 175 Изтегли документ с име "Баланс на Община Раднево към 31.12.2020 г._pdf.pdf"
Oditen doklad zaverka GFO 2019.pdf 2238 Изтегли документ с име "Oditen doklad zaverka GFO 2019.pdf"
Obiasn.zap.prosr.vzemania i zad.2019 -Obshtina radnevo.pdf 1874 Изтегли документ с име "Obiasn.zap.prosr.vzemania i zad.2019 -Obshtina radnevo.pdf"
Obiasn.zap. po izp.budget 2019 - Obshtina Radnevo.pdf 1914 Изтегли документ с име "Obiasn.zap. po izp.budget 2019 - Obshtina Radnevo.pdf"
Obiasn.zapiska po shet.politika 2019 - Obshtina Radnevo.pdf 1603 Изтегли документ с име "Obiasn.zapiska po shet.politika 2019 - Obshtina Radnevo.pdf"
Spravka poeti angajimenti 2019 - Obshtina Radnevo.pdf 1649 Изтегли документ с име "Spravka poeti angajimenti 2019 - Obshtina Radnevo.pdf"
Otchet za kasovo izp.budget 2019-Obshtina Radnevo.pdf 1530 Изтегли документ с име "Otchet za kasovo izp.budget 2019-Obshtina Radnevo.pdf"
Otchet za prihodi i razhodi -sboren 2019 - Obshtina Radnevo.pdf 1861 Изтегли документ с име "Otchet za prihodi i razhodi -sboren 2019 - Obshtina Radnevo.pdf"
Sboren Balans 2019 - Obshtina Radnevo.pdf 1623 Изтегли документ с име "Sboren Balans 2019 - Obshtina Radnevo.pdf"

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png